Σελίδες

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών ..διευκρινήσεις από την ΕΚΠΟΙΖΩ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες προχώρησε η Ένωση Καταναλωτών-Η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Σημειώνεται ότι από τις 15 Ιουλίου και με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, είναι σε ισχύ ο νέος Νόμος Ρύθμισης Οφειλών ή αλλιώς το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες, δηλαδή ισχύει για αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ.
Το πρόγραμμα διευκόλυνσης μπορεί να αξιοποιήσει ο καταναλωτής μόνο μία φορά, και εάν υπαχθεί ο καταναλωτής στο πρόγραμμα αυτό, αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα.
Ποιους αφορά ο νέος νόμος:
Άνεργους
Μισθωτούς και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
Ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά κύριο λόγο, σε έναν εργοδότη
Ποιες οφειλές μπορούν να υπαχθούν:
Οφειλές με προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη
Οφειλές που δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση
Η αρχική ημερομηνία σύναψης της σύμβασης να είναι πριν τις 30-06-2010 (έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων). Υπάρχουν επιπρόσθετα αρκετές προϋποθέσεις εισοδήματος, αντικειμενικών αξιών ακινήτων, κλπ.



Δεν υπάρχουν σχόλια: