Σελίδες

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

μικρές πληροφορίες που σου φανούν ίσως χρήσιμα για να βοηθήσεις την κοιλιά σου να αδυνατισει ή να παραμείνει αδύνατη .

The most problematic area of every woman is her belly fat. If you keep some important points in your mind and follow those things with a dedicated mind, you will get a flat belly of your choice. Here I am discussing important tips that can help you to get a flat belly.
Be confident that it is possible. You have to know which foods are good and which are not good for you. Keep a list of the both category and try to follow that good list and try your level best to stay away from the bad one.
Take your meals in small proportion. Drink plenty of water to keep your body hydrated .That will help you to burn belly fat quickly. Sometimes our brain gets a wrong signal about hunger and thirst.
Your brain will get a signal of hunger instead of getting a thirst signal. Therefore, to avoid consuming food when you are thirsty, you should hydrate yourself so often.
Do not ever skip breakfast or any other meals. It can cause bloating in your belly. Some foods are also responsible for bloating. Keep those foods also in the bad list.
You must also control your sodium intake as well to get a flat belly. You can now plan the exercise routines. Add resistance training in your exercise routines. That will help you to get that wish belly faster.
You can also try a variety of cardiovascular exercises. Most importantly stay away from belly specific exercises at first. Belly exercises must be the kept as the last thing to do.
Give importance to lose your total body fat. That will help you to get that flat belly within a short span of time and in a healthy way.
You must find some ways to get rid of the stress as well. If you are able to follow these things, you will get a sound sleep. At least eight hours of sleep is also important to get a flat belly.

Δεν υπάρχουν σχόλια: